Uitnodiging ALV woensdag 1 juni 2022

Namens het bestuur van SC Boornbergum`80 nodigen wij u van harte uit voor de algemene leden vergadering.

 

Datum: 1 juni 2022

Aanvang : 20. 00 uur

Locatie: Kantine sportpark de Kampslach

 

Agenda

1. Welkom

2. Aanvullende agendapunten en vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ALV 6 april 2022

Deze kunt u lezen via onderstaande link: 

https://1drv.ms/w/s!BOWArq_2x2p2gSFj3_J3kmHofCt4?e=AhcwpsG1jUGUQ7u16h5-4Q&at=9

Mocht deze link niet werken dan kunt u de link kopiëren en plakken in uw browser. 

of opvragen via  de secretaris@sc-boornbergum80.nl 

5. Bestuursverkiezing

· Aftredend en herkiesbaar Nienke Paulusma

6. Begroting 2022/2023

7. Vaststellen contributies nieuwe seizoen met een jaarlijkse inflatie correctie.

8. Rondvraag

9. Sluiting