Vertrouwenscontactpersoon

Wij willen een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Ook al doen we met elkaar alles aan om zaken als pesten, conflicten, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen, de praktijk om ons heen wijst uit dat grensoverschrijdend gedrag toch voor kan komen. Dit is dan ook één van de redenen waarom bij ons een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het Algemeen Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Landelijke gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie jeugdige sporter en vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Zie hiervoor het reglement vrijwilligers en gedragsregels.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

Bij twijfel kun je contact met de vertrouwenscontactpersoon opnemen en bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vragen kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er actie of  opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de sportvereniging.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

Onze vertrouwenscontactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersoon is Ellis van Wieren. Ellis is te bereiken via de mail.