Kantine

Wil je weten wanneer jij ook alweer kantinedienst had? Bekijk de kantinediensten.

Kantinediensten
Froukje Vietmeijer
Beheerder
Jan Henk Vietmeijer
Beheerder

Onze huisregels en omgaan met alcohol

Sportverenigingen zijn verplicht regels te hebben ten aanzien van de verkoop en het gebruik van alcohol in de sportkantine (Drank- en Horecawet). Dit om ervoor te zorgen dat iedereen hier verantwoord mee omgaat. Hier lees je onze belangrijkste regels. Het volledige reglement kun je inzien in de bestuurskamer in het clubhuis of opvragen bij het bestuur.

De belangrijkste basisregels:

 1. Verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Bij twijfel moet de barvrijwilliger de leeftijd van de koper vaststellen (ID).
 2. Aanwezigheid en verkoop van sterke drank is verboden.
 3. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Huis- en gedragsregels:

 • Je mag geen zelf meegebrachte alcoholhoudende drank gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Je mag in de kantine gekochte alcoholhoudende drank alleen in de kantine of op het terras nuttigen. Dus niet in de kleedkamers of ergens anders op het terrein.
 • We schenken geen alcohol aan:
  a. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  b. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • We willen voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Daarom kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 • We promoten het gebruik van alcoholvrije drank, door dit goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Openingstijden en schenktijden

 • De openingstijden van de kantine zijn afhankelijk van de geplande activiteiten (i.o.m. de beheerder).
 • Schenktijden: tijdens en een uur na in wedstrijden, bijeenkomsten en activiteiten.
 • ls tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.