Beheer

Fokke Wester
Beheer sportcomplex/voorzitter
Johan Koopmans
Commissielid
Johannes Poelstra
Commissielid
Durk de Vries
Commissielid

 

HET SPORTPARK is van ons allemaal

We zijn trots op ons goed onderhouden sportpark, voetbalvelden, tennisbanen en clubhuis. De beheercommissie steekt wekelijks veel tijd in het onderhouden van de velden, gebouwen en het groen. Zonder deze mannen is sporten onmogelijk! Hieronder de regels waar alle bezoekers en sporters zich aan moeten houden, om zo samen te blijven zorgen voor een tiptop sportomgeving. Volg de aanwijzingen van de mannen van de beheercommissie op!

Kleedboxen

 • Rond de trainingen behoort een trainer of leider aanwezig te zijn, ook tijdens het omkleden in de kleedboxen.
 • Bij het douchen moet een leider of trainer in de buurt zijn, zodat er bij calamiteiten opgetreden kan worden door deze persoon.
 • Na de laatste training of wedstrijd het terrein opruimen, kleedboxen en doucheruimte schoonmaken, kranen sluiten, lichten uitdoen en de deuren op slot.
 • De laatste gebruiker van die dag is daarvoor verantwoordelijk.

Voetbalvelden

 • De speelvelden 1 en 2 mogen niet worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.
 • Inspelen in het strafschopgebied is niet toegestaan, uitgezonderd de keeper en 1 veldspeler.
 • Als de sportvelden zijn afgekeurd door de consul, gemeente of de sportbond mag er ook niet op de velden geoefend worden (gemeentebesluit).

Voetbalwedstrijden

 • Iedere oefen- en/of vriendschappelijke wedstrijd dient te worden aangevraagd bij de consul, de wedstrijdsecretaris en de afdelingscommissie. Ook beheerder kantine moet op de hoogte zijn.
 • Afdelingscommissies zorgen ervoor dat het publiek bij wedstrijden achter de afrastering blijft.
 • Niemand, uitgezonderd bestuursleden mag zich zonder reden op velden of in de gebouwen bevinden. Dit punt is ook van belang voor, tijdens en na een wedstrijd. Bestuursleden behoren hier op toe te zien.

Sportterrein

 • Auto’s, rijwielen en bromfietsen zijn niet toegestaan op de terreinen en sportvelden. Zij moeten op de daarvoor bestemde plaatsen buiten de hekken geplaatst worden.
 • Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.
 • Honden moeten op de sportvelden en terreinen aangelijnd zijn.