Over het bestuur

Het dagelijks reilen en zeilen van de sporten gymnastiek, tennis en voetbal wordt aangestuurd door de afdelingscommissie. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor afdelingsoverstijgende zaken. Naast een voorzitter, penningmeester en secretaris zit van elke afdeling een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.