Je lidmaatschap opzeggen

Wil je stoppen bij SC Boornbergum ’80? Jammer! Vul het afmeldingsformulier in en lever deze in bij de ledenadministratie. 

Sporters let op:

  • (mondelinge) zegging aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd;
  • de uiterste opzegdatum is 1 juni bij voetbal en gym. Bij tennis is dit 1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één sportseizoen (jaar) verlengd

Zodra de ledenadministratie je afmeldingsformulier heeft ontvangen, controleren wij het volgende:

  • Is alle contributie betaald?
  • Zijn alle eventuele in bruikleen geleverde spullen teruggegeven?

Als deze zaken zijn afgehandeld, schrijven we je uit.