Agenda ALV 6 april 2022

Namens het bestuur van SC Boornbergum`80 nodigen wij u

van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.

Datum: 6 april 2022

Aanvang : 20. 00  uur

Locatie: Kantine De Kampslach

Agenda

 1. Welkom
 2. Aanvullende agendapunten en vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 30 juni 2021

Notulen zijn te vinden in de laatste editie van de Kampslach of

 via de mail op te vragen bij de secretaris,   secretaris@sc-boornbergum80.nl

 1. Raadpleging leden toekomst senioren voetbal
 2. Financieel jaarverslag 2020/2021
 3. Kascommissie
 4. Verkiezing kascontrole commissie
 5. WVTK
 6. Rondvraag
 7. Afscheid bestuurslid Tennis
 8. Sluiting