Lees onze nieuwsberichten voor de meest actuele regels rond corona en lockdown.

Per heden zijn sportpark en kantine weer open

Wij zijn blij dat we na de zomer weer volop kunnen sporten. Tennis heeft vanaf 1 juli de draad alweer opgepakt, voetbal en gymnastiek volgen in augustus-september 2020. De sporten vinden plaats op de volgende locaties: Sportpark de Kampslach, gymnastieklokaal Tiemen de Boerwei, en accommodaties en velden elders (gehuurd en/of tbv wedstrijden). Waar we ook sporten, de vijf algemene richtlijnen van het RIVM zijn voor sportvereniging Boornbergum ’80 leidend. Dit betekent:

In het gebruiksplan Corona aanpak omschrijven we hoe we omgaan met de huidige landelijke regels. De basis van dit gebruiksplan is afkomstig van VV Rottevalle en is aangepast naar de situatie bij ons in Boornbergum. Het is nu nog een conceptversie, medio augustus-september stelt het Algemeen Bestuur het plan vast. In het hebben we alle aantal acties, verantwoordelijkheden en taken beschreven. Feedback en verbeteringen kun je melden bij het Algemeen Bestuur.

Download Gebruiksplan