Algemeen

Het beleid van het jeugdvoetbal binnen onze vereniging is vooral gestoeld op de sociale inslag, dit neemt niet weg dat we natuurlijk ook voor prestatie gaan. Ons beleid staat in het jeugdplan wat nu 3 jaar oud is en prima voorziet in de mogelijke problemen die opgelost moeten worden. Zo kunnen we terugvallen op dit plan mochten we er op het sociale of prestatie vlak niet uitkomen, het verleden heeft bewezen dat het werkt.

Onze doelstelling binnen de jeugdafdeling is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met een team sport. Dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van zowel jonge als oudere kinderen. Verder willen we graag dat de leiders, trainers en spelers veel plezier beleven aan hun hobby, het bestuur probeert de voorwaarden te scheppen om dit te realiseren.

De prestatie zijn nog niet belicht, maar natuurlijk gaan we als club natuurlijk voor de hoogste plaats in de competitie. Door middel van een trainings opbouw programma bij de D, E en F pupillen genaamd Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON), wordt er spelenderwijs aangeleerd hoe je moet voetballen. We hebben hier een aantal jaren mee gewerkt en de trainers en spelers zijn erg positief over VTON.