Algemeen Ledenadministratie

De aanmeld- cq afmeldprocedure voor jeugdvoetbal staat beschreven in onderstaand document: Procedure aan- en afmelden voetbal.
Het aan- cq afmeldingsformulier en het machtigingsformulier kunt U hieronder ook downloaden en dan printen.