Algemeen Ledenadministratie

De aanmeld- cq afmeldprocedure voor het jeugdvoetbal staat beschreven in onderstaand document: Procedure aan- en afmelden voetbal.
Het aan- cq afmeldingsformulier kunt U hieronder ook downloaden en dan printen.
LETOP: Het machtigingsformulier is niet meer van toepassing.