Introducee

Het is de leden van de afdeling tennis toegestaan om een introducé(e) mee te nemen (conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement). Er mag maximaal 3x per jaar iemand geïntroduceerd worden. Introducés zijn niet toegestaan tijdens toernooien, volle banen, competities en clubactiviteiten.

Het meenemen van introducés moet u melden bij één van de bestuursleden. Met het doorgeven van de naam en de datum per mail via tennis.beheer@sc-boornbergum80.nl. De kosten van een introducé(e) bedragen € 5,00 per keer. Aan het eind van het seizoensjaar ontvangt u van ons een nota van het te betalen bedrag.

Heeft u vragen met betrekking tot introducees? Mail naar tennis.beheer@sc-boornbergum80.nl

NieuwsLid worden

>