Afhangen

Wanneer u gebruik gaat maken van de banen dan dient u uw tennispas op te hangen op de juiste aanvangstijd op het afhangbord bij het tennishonk. Doe dit altijd, ook als er verder niemand aanwezig is. Zo weet iedereen dat u lid bent en op welk tijdstip u de baan heeft betreden. Omdat wij jaarlijks wisselingen met leden hebben willen we iedereen vragen hieraan mee te werken. Indien u geen pasje bij u heeft, heeft u geen toegang tot de banen. De speeltijd per baan is 30 minuten. Op het raam bij het honk staat een uitleg van deze regels.

Heeft u vragen met betrekking tot afhangen? Mail naar tennis.beheer@sc-boornbergum80.nl