Algemeen

Iedere maandagmiddag (m.u.v. de schoolvakanties) wordt er gegymd.
De trainingen worden gegeven door Annie Scheepstra.

• Afmeldingen voor de lessen naar Nienke Paulusma (06 38345735 / gymnastiek.leden@sc-boornbergum80.nl)

Adres gymnastiekzaal:
Tijmen de Boerwei 12
9212 RJ Boornbergum
Telefoon: 0512 382 914

Er zijn 2 groepen:
• Jongste groep, maandag 15.45 - 16.45 uur
• Oudste groep, maandag 16.45 - 18.15 uur

De kinderen worden door de trainer ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Geinteresseerd?
Ieder kind mag 4 keer gratis meetrainen, voor een definitieve aanmelding.

Het Opgaveformulier is verkrijgbaar bij juf Annie.